Dynamisch Jongerenwerk

                                                     Vreedzame wijk

In Multi-Club heeft er een nieuwjaarslunch plaatsgevonden omtrent de Vreedzame Wijk.

Samen met veel netwerkpartners is er gekeken naar het afgelopen jaar en is er vooruitgeblikt op het nieuwe jaar.

 

Er wordt onder andere een kinder/jongerenraad opgezet met leerlingen van verschillende basisscholen in de wijken Kruidenwijk & Waterwijk.

Ook zal er een werkgroep komen met professionals van verschillende partijen. Vanuit De Schoor en vanuit het jongerenwerk is Brahim hierbij betrokken.

 

Uiteindelijke doel van de Vreedzame Wijk is om 1 dezelfde pedagogische visie te hanteren in de wijk, waar iedere partner achter staat.

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Het Dynamisch Jongerenwerk maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere