Dynamisch Jongerenwerk

Learn2Work

Een tweede kans voor jongeren

 

Almeerse jongeren in de leeftijd van 18 t/m 27 die zijn uitgevallen op school of werk, een traject op maat bieden middels een dagbesteding bestaande uit theorie - en praktijklessen, activiteiten, coaching en stage.

 

Gedurende dit traject worden de randvoorwaarden gestabiliseerd, zodat jongeren in staat zijn om goed voorbereid met de juiste vaardigheden en competenties terug te keren naar school of werk. Een leerwerkproject dat gaat voor duurzaam resultaat en één jaar nazorg biedt om uitval te voorkomen.

 

Dit betekent specifiek dat wij:

  • Vaardigheden en ontwikkelingskansen van jongeren vergroten
  • Trajecten op maat bieden die aansluiten op de behoeftes van jongeren
  • Jongeren voorbereiden op werk en of school 
  • Doorlopende coaching en instroomeisen tijdens de nazorgfase goed afgestemmen met het ROC
  • Iedereen mee laten doen ongeacht zijn/haar beperkingen
  • Deelnemers inzetten ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt
  • Meer Almeerders deel laten nemen aan vrijetijdsactiviteiten in de eigen stad

 

Meer weten?
www.learn2workalmere.nl

Wie zijn wij?

Danielle Lanzaat

 


dlanzaat@deschoor.nl

0652625558  


Ik werk sinds 2011 bij Learn2work als projecteider en trajectbegeleider.

 

Mijn hoofdtaak is het begeleiden van jongeren, het lesaanbod laten aansluiten op het ROC zodat jongeren goed voorbereid kunnen uitstromen, de kwaliteit bewaken en samenwerken met klantmanagers, leerplichtambtenaren en hulpverleners.

 

Ik heb het mooiste werk dat er is en ik ga iedere dag voor een klein succes met als resultaat dat we een project zijn geworden wat niet meer weg te denken is voor deze jongeren! Wie wil er nou niet een tweede kans? Iedereen toch?!

 

Marco van Schaik

 

 

mvanschaik@deschoor.nl

06-42741989  

 

Ik werk nu sinds 2016 bij Learn2Work als trajectbegeleider.

 

Mijn hoofdtaak binnen Learn2work is het begeleiden van jongeren en met hen de  randvoorwaarden dusdanig op orde brengen zodat zij langdurig en succesvol kunnen uitstromen.

 

Samenwerken met klantmanagers, leerplichtambtenaren, ouders en hulpverleners is daar onderdeel van.

Inge Boom

 

 

iboom@deschoor.nl
 


Mijn hoofdtaak als trajectbegeleider van Learn2Work is het coachen van jongeren met als doel uitstroom richting school of werk.


Een aantal andere taken zijn het begeleiden van stagiaires, intake gesprekken afnemen en administratie.

 

Tilja Muizelaar - Heerschap

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jobcoach 
tmuizelaar@deschoor.nl
0636052964  

 

Als er gekozen wordt voor uitstroom naar werk maak ik samen met de trajectbegeleider en deelnemer een stappenplan om tot haar of zijn uiteindelijke doel te komen. Samen gaan wij op zoek naar de best passende werkplek en daar krijg ik zoveel energie van!

 

De deelnemer krijgt ondersteuning vanuit mij als jobcoach die niet alleen aansluit bij deelnemer, maar ook bij de werk- of opdrachtgever zodat de deelnemer kan leren functioneren in een reguliere omgeving. De deelnemer leert in deze fases een cv en motivatiebrief maken en vacatures te analyseren. Ook geef ik tips op het gebied van solliciteren. 

 

Learn2Work is een mooie plek voor jongeren om zich te ontwikkelen en uit te stromen naar voor hen de beste (werk)plek en daar help ik graag bij!

Lucy-ann Luiten

 


 

 

Junior Trajectbegeleider

lluiten@deschoor.nl

 


Mijn naam is Lucy-ann Luiten. Ik heb bijna twee jaar lang stagegelopen bij Learn2Work. Nu werk ik sinds kort als junior traject begeleider.

 

Mijn taken zijn op dit moment de jongeren helpen met het zoeken en vinden naar een stage en/of werk. Ook geef ik lessen die op dit doel aansluiten. Binnenkort ga ik ook beginnen met jongeren één op één coachen.

 

 

 

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Het Dynamisch Jongerenwerk maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere